Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα


ΚΥΡΙΑΚΗ

9-10.15          π.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ                        Σαλπέας
9-10.15          π.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Β, ΚΟΡ.Β-Δ                     Γυμνάσιο      
10.15-11.30   π.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Ε, ΚΛΕΙΩ                      Γυμνάσιο  
1-2.15            μ.μ.           ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                          Σαλπέας