Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Οι προπονήσεις μας μέχρι και την Κυριακή

Oι προπονήσεις μας μέχρι και την Κυριακή : 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

4.30-7     μ.μ.      ΓΥΝΑΙΚΕΣ            ΣΑΛΠΕΑΣ

8.30-10   μ.μ.     ΓΚΡΟΥΠ   1            ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

5-7               μ.μ.    ΓΥΝΑΙΚΕΣ          ΣΑΛΠΕΑΣ

7.15-8.30     μ.μ.    ΓΚΡΟΥΠ  2-3       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.45-10       μ.μ.   ΓΚΡΟΥΠ    1           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5.30-8      μ.μ.    ΓΥΝΑΙΚΕΣ             ΣΑΛΠΕΑΣ

8.15-9.45  μ.μ.  ΓΚΡΟΥΠ   2-3          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

9-10.30     π.μ.   ΓΚΡΟΥΠ  1                ΣΑΛΠΕΑΣ

9.30-11     π.μ.    ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.45-12.15 μ.μ.  ΓΚΡΟΥΠ 2-3            ΣΑΛΠΕΑΣ

11.15-12.45  μ.μ.   ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

9.30-11     π.μ.   ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.15-12.45    μ.μ.    ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2      ΓΥΜΝΑΣΙΟ