Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα των προπονήσεων με αλλαγές το Σάββατο 10 Ιουνίου ( με τα bold γράμματα )

 ΠΕΜΠΤΗ  8/6

2.45-4.15     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.30-6      μ.μ.             ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                                             ΣΑΛΠΕΑΣ

6.15-7.30  μ.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας ΠΟΠΗΣ                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9/6

3.30-5     μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7     μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7-8.30       μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.Δ-Ε, ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                    ΣΑΛΠΕΑΣ

10-11.30  μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                                                                   

ΣΑΒΒΑΤΟ    10/6

8.45-10.30   π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α ( 2008 )              ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15      π.μ.       ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9-10.15      π.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                                         ΣΑΛΠΕΑ

10.15-11.30 π.μ.     ΘΑΛΕΙΑ                                                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                                     ΣΑΛΠΕΑΣ

1.15-2.45    μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ, ΠΑΓΚΟΡ. Α ( 2009 )                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4       μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας ΠΟΠΗΣ                                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30       μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε, ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                            ΣΑΛΠΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/6

9-10.15      π.μ.        ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας  ΠΟΠΗΣ                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-1   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15    μ.μ.          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30 μ.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                                                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5   μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                                ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7    μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ