Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Τι αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός

Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ, σε ισχύ απο τον Ιούνιο 2014

Αρθρο 10
Παράγραφος β

Σε περίπτωση απόφασης συµπλήρωσης της κατηγορίας, τότε την κενή θέση καταλαµβάνει η οµάδα που τερµάτισε στην υψηλότερη θέση µεταξύ των οµάδων που δεν προβιβάστηκαν στο πρωτάθληµα της αµέσως κατώτερης κατηγορίας της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου. Αν η αµέσως κατώτερη κατηγορία διεξήχθη σε  οµίλους ή είναι τοπικό πρωτάθληµα, την κενή θέση καταλαµβάνει η οµάδα που τερµάτισε στην υψηλότερη θέση µεταξύ των οµάδων που δεν προβιβάστηκαν από τον όµιλο ή το τοπικό πρωτάθληµα στον οποίο θα συµπεριλαµβάνονταν η οµάδα που δεν δήλωσε συµµετοχή.

Ο Γενικός Κανονισμός ''δείχνει'' Αιαντα Ευόσμου για την κάλυψη της θέσης που μένει κενή απο το Ανατόλια στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών.
Αλλά, όσο πιο προσεκτικά τον διαβάζει κανείς, ειδικά το Αρθρο 9, τόσο περισσότερο συναντά αντιφάσεις και βρίσκει περιθώρια ερμηνειών.
Αν η ομάδα που αποχωρούσε ήταν απο το κέντρο, θα έπρεπε ίσως να γίνει μπαράζ Πορφύρα-Ηρακλή Κηφισιάς , τώρα, έχει προβάδισμα ο Αιας Ευόσμου.
Αν κι όλα είναι ζήτημα ερμηνείας. Καλό είναι να μη συγκρίνουμε τα περσινά με τα Βριλήσια γιατί ήταν άλλη η διαδικασία, επειδή, το ''κανόνι'' είχε ακουσθεί μετά απο τις 30 Ιουνίου, χρονικό ορόσημο για την εφαρμογή του Κανονισμού.
Ωστόσο, πράγματι, αυτός ο Γενικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας, η οποία βελτιώνεται σε αρκετά σε σχέση με τα πρωταθλήματα, είναι πολύ καλύτερος απο αντίστοιχους του παρελθόντος.
Αυτά, επειδή είχαμε επιφυλαχθεί να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε, σχετικώς με την περίπτωση του Ανατόλια.
Ο Πορφύρας έχει αδικηθεί απο κακή ερμηνεία κανονισμών, αλλά, ποτέ δεν είναι άδικος, ούτε θέλει το άδικο. Γιατί το έχουμε βιώσει κι έχουμε πονέσει πολύ....