Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Οι αλλαγές στις προπονήσεις του Σαββάτου

Οι προπονήσεις του Σαββάτου, με τις αλλαγές που έγιναν

11:30-1  Cadets (Σαλπέας)
1-2:30    Προαγωνιστκό (Γυμνάσιο)
2:30-4     Rookies  (Γυμνάσιο)