Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Οι προπονήσεις των υποδομών μας αυτή την εβδομάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ

2.30-4            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                Σαλπέας

4-5.30            μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      Γυμνάσιο   
6-8                 μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σχολή Δοκίμων
7-8.30            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας
         

ΤΡΙΤΗ


4-5.30           μ.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ         Γυμνάσιο

5.30-7           μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
6.30-8          μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  B                  Γυμνάσιο
8-9               μ.μ.                     KOΡΑΣΙΔΕΣ   Α                 Σχολή Δοκίμων

ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                    Σαλπέας
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Β                  Γυμνάσιο
4-5.30        μ.μ.                      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Γυμνάσιο
5.30-7        μ.μ.                       ΘΑΛΕΙΑ                             Γυμνάσιο
7-8.30        μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ

2.30-4       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    Γυμνάσιο

4-5.30       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ             Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ              Γυμνάσιο
10-11.30   μ.μ.                       ΝΕΑΝΙΔΕΣ                           Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ            Σαλπέας

2.30-4       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο                 
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       Γυμνάσιο


5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
8-9            μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                         Σχολή Δοκίμων