Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Οι προπονήσεις μέχρι και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου ( το προσεχές Σαββατοκύριακο δε θα γίνουν αγώνες πρωταθλημάτων στις υποδομές )

ΔΕΥΤΕΡΑ
2.30-4            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                Σαλπέας
4-5.30            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β               Γυμνάσιο   
6-8                 μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σχολή Δοκίμων
7-8.30            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας
         

ΤΡΙΤΗ

4-5.30           μ.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ         Γυμνάσιο
5.30-7           μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
6.30-8          μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  B                  Γυμνάσιο
8-9               μ.μ.                     KOΡΑΣΙΔΕΣ   Α                 Σχολή Δοκίμων

ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β             Σαλπέας
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Β                  Γυμνάσιο
4-5.30        μ.μ.                      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Γυμνάσιο
5.30-7        μ.μ.                       ΘΑΛΕΙΑ                             Γυμνάσιο
7-8.30        μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ             Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ              Γυμνάσιο
10-11.30   μ.μ.                       ΝΕΑΝΙΔΕΣ                           Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ            Σαλπέας
2.30-4       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο                 
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
8-9            μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                         Σχολή Δοκίμων

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30        π.μ.                     ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                     Σαλπέας
9-10.15        π.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          Σαλπέας
10-11            π.μ.                    BABY  VOLLEY                                 Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                          Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β         Σαλπέας
1-2.30          μ.μ.                   ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                Γυμνάσιο
2.30-4          μ.μ.              ΑΙΟΛΟΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       Ταύρος ( φιλικό )
2.30-4          μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                  Γυμνάσιο
5.30-7.30     μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                   Σαλπέας

 ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ   Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                        Γυμνάσιο
11.30-1        μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α    Γυμνάσιο
1-2.15          μ.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                                 Σαλπέας
1.30-2.30     μ.μ.      BABY   VOLLEY                                                   Σαλπέας
2.15-3.30     μ.μ.      ΝΕΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                               Σαλπέας
3.30-5.30     μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α- ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Σαλπέας