Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Το πρόγραμμα των υποδομών μας μέχρι και την Κυριακή 26.2 ( επικαιροποιημένο, με δύο τροποποιήσεις που έγιναν )

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ            Σαλπέας
2.30-4       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο                 
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο
8-9            μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                         Σχολή Δοκίμων

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30        π.μ.                     ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                     Σαλπέας
9-10.15        π.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          Σαλπέας
10-11            π.μ.                    BABY  VOLLEY                                 Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                          Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β         Σαλπέας
1-2.30          μ.μ.                   ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                Γυμνάσιο
2.30-4          μ.μ.              ΑΙΟΛΟΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       Ταύρος ( φιλικό )
2.30-4          μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β     Γυμνάσιο
5.30-7          μ.μ.                    ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                            Σαλπέας

 ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ   Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                        Γυμνάσιο
11.30-1        μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α    Γυμνάσιο
1-2.15          μ.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                                 Σαλπέας
1.15-2.15     μ.μ.      BABY   VOLLEY                                                   Σαλπέας
2.15-3.30     μ.μ.      ΝΕΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                               Σαλπέας
3.30-5.30     μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α- ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Σαλπέας