Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας το προσεχές τριήμερο ( μία αλλαγή το Σάββατο, καθώς, έκλεισε το κυρίως γήπεδο στο Σαλπέας για επισκευές )

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.12
2.30-4                μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                     ΣΑΛΠΕΑΣ
4-5.30                μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Β-Δ                                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ
4-5.30                μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ-Ε                                                ΣΑΛΠΕΑΣ
5.30-7                μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                                                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6-8                     μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α-Ε                                                        ΣΝΔ
             
ΣΑΒΒΑΤΟ       28.12
9-10.15              π.μ.        BABY VOLLEY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                ΣΑΛΠΕΑΣ
10.15-11.30       π.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ-Δ           Φιλικό                                  ΣΑΛΠΕΑΣ
11.30-1              μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε    Φιλικό με Λέοντες               ΣΑΛΠΕΑΣ
1-2.30                μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2.30-4                μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β           Φιλικό με Φοίνικα                     ΣΑΛΠΕΑΣ            4-5.30                μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                                                         ΣΑΛΠΕΑΣ                                   
ΚΥΡΙΑΚΗ        29.12
8.45-10              π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                                             ΣΑΛΠΕΑΣ
10-12                 μ.μ.  BABY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ  Τουρνουά με Φοίνικα   ΣΑΛΠΕΑΣ
10-11.30            π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ       
11.30-1              μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1-3                     μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε              Εσωτερικό Τουρνουά          ΣΑΛΠΕΑΣ
3-4.30                μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                                              ΣΑΛΠΕΑΣ