Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Οι προπονήσεις της εβδομάδας. Θυμίζουμε ότι λόγω εορτών η ΣΝΔ θα είναι κλειστή Τρίτη και Πέμπτη και μοιραία έχουμε αλλαγές.

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/12
6-7           μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Γ                    Σχολή Δοκίμων
7-9           μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Ε                   Σχολή Δοκίμων
7-8.30      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Β                    Σαλπέας
ΤΡΙΤΗ       10/12
4-6           μ.μ.       ΚΟΡ.   Β-Δ ( ΦΙΛΙΚΟ )            Γυμνάσιο
6-7           μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.  Γ-Δ-Ε                   Γυμνάσιο
7-8           μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                       Γυμνάσιο
ΤΕΤΑΡΤΗ  11/12
2.30-4       μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                     Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                 Γυμνάσιο
8-9             μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-Ε                Σχολή Δοκίμων
ΠΕΜΠΤΗ   12/12
4.45-6.15    μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ-Δ                   Γυμνάσιο
7-8.15        μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε                   Γυμνάσιο
8.30-10      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                   Σαλπέας
10-11.30    μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                    Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/12
2.30-4        μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Γ                           Σαλπέας
4-5.30       μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.  Δ-Ε                       Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Γυμνάσιο
6-7             μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                     Σχολή Δοκίμων
7-8             μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                     Σχολή Δοκίμων