Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Οι σημερινές προπονήσεις μας. Οι πιο όμορφες όλου του χρόνου, μαζί με τις αυριανές

ΚΥΡΙΑΚΗ        29.12
8.45-10              π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                                             ΣΑΛΠΕΑΣ
10-12                 μ.μ.  BABY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ  Τουρνουά με Φοίνικα   ΣΑΛΠΕΑΣ
10-11.30            π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ     
11.30-1              μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1-3                     μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε              Εσωτερικό Τουρνουά          ΣΑΛΠΕΑΣ
3-4.30                μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                                              ΣΑΛΠΕΑΣ 
4-5.30                μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                              ΣΑΛΠΕΑΣ