Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Το πρόγραμμα των προπονήσεων της εβδομάδας ( είναι ανοικτό σε τυχόν αλλαγές, με επικαιροποίηση του )

ΔΕΥΤΕΡΑ  22  ΙΟΥΝΙΟΥ
4.15-5.30  μ.μ.         ΓΚΡΟΥΠ  Α                                                       Γυμνάσιο
5.30-6.45  μ.μ.         ΓΚΡΟΥΠ  Β                                                       Γυμνάσιο
7-8.30       μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                              Γυμνάσιο
8.45-10     μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                                                   Γυμνάσιο

ΤΡΙΤΗ        23   ΙΟΥΝΙΟΥ
6-7.30        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                 Γυμνάσιο
7.30-9        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                       Γυμνάσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ   24 ΙΟΥΝΙΟΥ
4-5             μ.μ.        BABY VOLLEY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ        Γυμνάσιο
5-6             μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                              Γυμνάσιο
6-7             μ.μ.        ΓΚΡΟΥΠ  Α                                                          Γυμνάσιο
7-8             μ.μ.        ΓΚΡΟΥΠ  Β                                                          Γυμνάσιο
8-9             μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                Γυμνάσιο
9-10           μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                     Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ  25    ΙΟΥΝΙΟΥ
8-9.30        μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                     Γυμνάσιο
10-11.30    μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                     Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26  ΙΟΥΝΙΟΥ 
2.30-4        μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                               Σαλπέας
4.15-5.30   μ.μ.        ΓΚΡΟΥΠ Α                                                          Γυμνάσιο
5.30-6.45   μ.μ.        ΓΚΡΟΥΠ  Β                                                         Γυμνάσιο
7-8.30        μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                     Γυμνάσιο