Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας το Σαββατοκύριακο

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας το Σαββατοκύριακο :

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.45-10       π.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                Σαλπέας

9-10.15       π.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ               Σαλπέας

10.15-11.30 π.μ.             ΘΑΛΕΙΑ                          Σαλπέας

11.30-1        μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ        Σαλπέας

1.30-3         μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. PRE A              Γυμνάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ

11-12.30      μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                Γυμνάσιο

1-2.15          μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                Σαλπέας

2.15-3.30     μ.μ.             ΘΑΛΕΙΑ                           Σαλπέας