Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου

 To πρόγραμμα προπονήσεων του Σαββατοκύριακου 2-3 Απριλίου : 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4

8.45-10        π.μ.              ΠΑΓΚΟΡ.  Α                                          Σαλπέας

9-10.15         π.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                      Σαλπέας

10.15-11.30  π.μ.              ΘΑΛΕΙΑ                                                Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ   3/4

9-10.15         π.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Γυμνάσιο  

10.15-11.30  π.μ..            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ PRE A                         Γυμνάσιο

11.30-1         μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                 Γυμνάσιο 

1-2.15           μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                         Σαλπέας

2.15-3.30     μ.μ.              ΘΑΛΕΙΑ                                                   Σαλπέας

3.30-5.30     μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                 Σαλπέας


Τα παιδιά που είναι έως τώρα στις Κορασίδες Γ και δεν εντάσσονται ( λόγω ηλικίας, καθώς γεννήθηκαν πριν από το 2007 ) σε τμήμα Παγκορασίδων θα κάνουν προπόνηση με τις Παγκορασίδες Pre A.

Τα παιδιά που έως τώρα είναι στο Προαγωνιστικό και δεν εντάσσονται σε τμήμα Παγκορασίδων ( επειδή δεν έχουν φέρει χαρτιά για δελτία ) θα προπονούνται ως εξής :

Τα γεννημένα το 2007   με τις      Παγκορασίδες Pre A 

Τα γεννημένα το 2008   με τις      Παγκορασίδες Β

Τα γεννημένα το 2009   με τις      Παγκορασίδες Γ