Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα προπονήσεων 2-5 Ιουνίου

Οι προπονήσεις των τμημάτων με τη νέα μορφή τους, από αύριο Πέμπτη 2/6 έως και την Κυριακή 5/6. 

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, τις Κορασίδες Α-Δ-Ε προπονεί ο κος Νικηφόρος, τις Κορασίδες Β η κα Πόπη, τις Κορασίδες Γ η κα Σία, όπως δηλαδή ήξεραν έως τώρα τα παιδιά.

Θα μάθουν νέα πράγματα τον Ιούνιο, θα ομαδοποιηθούν στα τμήματα τους και για αυτό παρακαλούμε για τη συνέπεια στις προπονήσεις, καθώς, τα πρωταθλήματα Κορασίδων ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα έτοιμοι.  


ΠΕΜΠΤΗ  2/6

2.30-4        μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

3.45-5.15    μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5-6.30         μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.15-7.45    μ.μ.   KOΡΑΣΙΔΕΣ  Β                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10.15  μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/6

3.30-4.45  μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

4.30-5.45  μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7      μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Γ                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6

8.45-10     π.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                     ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15    π.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

10.15-11.30 π.μ.   ΘΑΛΕΙΑ                                ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1        μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                    ΣΑΛΠΕΑΣ

1-2.30          μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4          μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.30-6          μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                    ΣΑΛΠΕΑΣ   

ΚΥΡΙΑΚΗ  5/6

8.45-10         π.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                   ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15         π.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

10.15-11.30  π.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-12.45  μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15          μ.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30     μ.μ.    ΘΑΛΕΙΑ                               ΣΑΛΠΕΑΣ


Νεοεισερχόμενα παιδιά, πηγαίνουν για προπόνηση ως εξής :

Μαθήτριες Α-Β-Γ-Δ   Δημοτικού στα Πορφυράκια

Μαθήτριες Ε-ΣΤ Δημοτικού και Α-Β Γυμνασίου  στη Θάλεια