Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα των προπονήσεων 28-30 Ιουνίου

ΤΡΙΤΗ       28/6

4-5.30       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-Β                 ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                      ΣΑΛΠΕΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  29/6

3-4.30        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                     ΣΑΛΠΕΑΣ

4.15-5.30   μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7        μ.μ.     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ- ΘΑΛΕΙΑ     ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ   30/6

4-5.30          μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε ( φιλικό )    ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7         μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

8.30-10.15  μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β                      ΣΑΛΠΕΑΣ


Από 1η Ιουλίου σταματάμε τις προπονήσεις και αρχίζουμε πάλι την Τετάρτη 24 Αυγούστου.