Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα της Κυριακής 26 Ιουνίου

 ΚΥΡΙΑΚΗ  26/6

9-11.15         π.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ -Ε ( φιλικό ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

11.30-1         μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15          μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30     μ.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ     ΣΑΛΠΕΑΣ

Νεοεισερχόμενα παιδιά, πηγαίνουν για προπόνηση ως εξής :

Μαθήτριες Α-Β-Γ-Δ   Δημοτικού στα Πορφυράκια

Μαθήτριες Ε-ΣΤ Δημοτικού και Α-Β Γυμνασίου  στη Θάλεια


-------------------------------------------------------------------------------------

Οι προπονήσεις θα συνεχισθούν έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.