Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Για τα δελτία του Προαγωνιστικού

Στα κορίτσια του Προαγωνιστικού δόθηκαν έντυπα για την έκδοση δελτίου, καθώς, προετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων που θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του  Φεβρουαρίου.

Θα πρέπει τα παιδιά να φέρουν το γρηγορότερο δυνατό : 

--Συμπληρωμένη την Αίτηση Εγγραφής

--Υπεύθυνη Δήλωση και από τους 2 γονείς ( εάν υπάρχουν ). Η Υπεύθυνη Δήλωση επικυρώνεται από ΚΕΠ ή τυπώνεται και συμπληρώνεται από το gov.gr, όπου μεταφέρεται το κείμενο της.

--Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι πάνω από 12 ετών ή Πιστοποιητικό Γέννησης αν είναι κάτω από 12 ετών

--Εγχρωμη φωτογραφία σε jpg σε ανάλυση 300Χ400 pixels

Για παιδιά με άλλη υπηκοότητα από την ελληνική, χρειάζεται η άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής και το διαβατήριο σε μορφή PDF