Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Το πρόγραμμα προπονήσεων 28/8-3/9

Το πρόγραμμα των προπονήσεων της Ακαδημίας μας για την πρώτη εβδομάδα προπονήσεων της έως και την Κυριακή 3/9 έχει ως εξής ( το σταθερό πρόγραμμα που έχουν από διμήνου λάβει τα παιδιά, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο ) :

ΔΕΥΤΕΡΑ  28/8

2.30-4    μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30    μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                 ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7    μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30    μ.μ.  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ     ΣΑΛΠΕΑΣ

ΤΡΙΤΗ       29/8         

4-5.30   μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7    μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7-8.30   μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8

4-5.30      μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7      μ.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ    ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-6.45     μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.45-8.15     μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.15-10    μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ  31/8

4-5.30      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β              ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ              ΣΑΛΠΕΑΣ               

5.30-7      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10   μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9              

4-5.30    μ.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7   μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7    μ.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                 ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30   μ.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10  μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ      2/9

9-10.15   π.μ.               ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.45-10    π.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15   π.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                ΣΑΛΠΕΑΣ

10.15-11.30 π.μ.           ΘΑΛΕΙΑ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1       μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                 ΣΑΛΠΕΑΣ

1-2.30         μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4        μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30        μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7.30    μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ  ΣΑΛΠΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ    3/9

9-10.15     μ.μ.        ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-1       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.30          μ.μ.   ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ         ΣΑΛΠΕΑΣ

2.30-4          μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ               ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30          μ.μ.  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ      ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30         μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ