Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο 2-3/12

 Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο 2-3 Δεκεμβρίου :

ΣΑΒΒΑΤΟ               

9-10.15              π.μ.            ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                    Γυμνάσιο

9-10.15              π.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                 Σαλπέας

10.15-11.30       π.μ.             ΘΑΛΕΙΑ                           Σαλπέας

10  -11.30       π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                   Σαλπέας         

11.30-1              μ.μ.              ΚΛΕΙΩ                            Σαλπέας

1-2.30                μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ             Γυμνάσιο

2.30-4                μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                  Γυμνάσιο

5.30-7.30           μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ ( φιλικό )     Σαλπέας    

ΚΥΡΙΑΚΗ

9-10.15               π.μ.             ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                    Γυμνάσιο

10.15-11.30        π.μ.              ΚΛΕΙΩ                             Γυμνάσιο

11.30-1               μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                 Γυμνάσιο

1-2.15                μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                Σαλπέας

2.15-3.30           μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                           Σαλπέας

4.30-6                μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                 Γυμνάσιο