Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Οι προπονήσεις μας 4-10/12

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 4-10/12 : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  4/12

2.30-4.15       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

2.45-4.15       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7.30       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10              μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΤΗ     5/12

4-5.30       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

5-6            μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                               ΓΥΜΝΑΣΙΟ   

6-7.15       μ.μ.    ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

6.45-8      μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                     ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ       

8.30-10    μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30  μ.μ.         ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  6/12

2.30-4      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.15      μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                 ΣΑΛΠΕΑΣ

5.15-6.30   μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΚΛΕΙΩ                     ΣΑΛΠΕΑΣ

6.30-7.45   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7.45-9        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ


ΠΕΜΠΤΗ  7/12

6.15-7.30  μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.15           μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                               ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ   

6.45-8            μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

10-11.30        μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/12

3.30-5       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5-6.30       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

6-7.15       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                  ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

6.45-8      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                      ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ     9/12          

8.45-10             π.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                    ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15              π.μ.            ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9-10.15              π.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                    ΣΑΛΠΕΑΣ

10.15-11.30       π.μ.             ΘΑΛΕΙΑ                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

10  -11.30       π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                         ΣΑΛΠΕΑΣ         

11.30-1              μ.μ.              ΚΛΕΙΩ                                                 ΣΑΛΠΕΑΣ

1-2.30                μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ        

ΚΥΡΙΑΚΗ   10/12

9-10.15               π.μ.             ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30        π.μ.              ΚΛΕΙΩ                                                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11-12.30             μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-φιλικό με ΛΕΟΝΤΕΣ       14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15                μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                           ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30           μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                                                    ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30                μ.μ.               ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7                μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ