Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας για τις υποδομές μας

Παιδιά που δεν εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα που τώρα έχουν, για τις προπονήσεις, θα θέλαμε να δώσουν στα τμήματα τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ώστε να ξέρουμε εντέλει ποιές ημέρες και ώρες ΔΕΝ μπορούν.
Επίσης, προς το παρόν τουλάχιστον, παιδιά που καλύπτονται από άλλες προπονήσεις, τμημάτων συγγενών με το δικό τους, μπορούν να πάνε σε άλλο τμήμα, ώστε να μην μείνουν εκτός γηπέδου, αλλά, μόνο μετά από συνεννόηση με την προπονήτρια ή τον προπονητή τους:

ΔΕΥΤΕΡΑ
4-5.30            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      Σαλπέας
5.30-7            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας  (  Γυμνάσιο από τις αρχές Οκτωβρίου )
ΤΡΙΤΗ
4-5.15           μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ            Γυμνάσιο
4-5.30           μ.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ          Σαλπέας  ( έως τις αρχές Οκτωβρίου)
5.15-6.45      μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                    Γυμνάσιο
5.30-7           μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ             Σαλπέας ( έως τις αρχές Οκτωβρίου)
6.45-8          μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                     Γυμνάσιο
ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     Γυμνάσιο
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                    Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Σαλπέας ( από τον Οκτώβριο-Γυμνάσιο )
5.30-7        μ.μ.                      ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας ( από τον Οκτώβριο-Γυμνάσιο )
7-8.30        μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                  Γυμνάσιο
ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ           Σαλπέας    ( έως τις αρχές Οκτωβρίου)
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ            Γυμνάσιο
10-11.30   μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ         Σαλπέας
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                     Σαλπέας
4-.5.30      μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     Γυμνάσιο   ( έως τις αρχές Οκτωβρίου)
5.30-7      μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ            Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ             Σαλπέας    ( έως τις αρχές Οκτωβρίου)