Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Εκτάκτως για αυτή την Παρασκευή, αλλαγές στο πρόγραμμα των υποδομών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.9 

2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ          Σαλπέας
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                      Γυμνάσιο
4-5.30      μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     Σαλπέας  
5.30-7      μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ             Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ              Σαλπέας