Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

Το πρόγραμμα των προπονήσεων έως και την Κυριακή

ΠΕΜΠΤΗ   2/5
2.30-4         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                   Γυμνάσιο
4-5.30         μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡ. Β                                   Σαλπέας
5.30-7         μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.   Δ-Ε                               Σαλπέας
7-8              μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                  Σχολή Δοκίμων
8-9              μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A              Σχολή Δοκίμων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/5
3.30-5          μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Β                                   Σαλπέας
5.15-6.45      μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                    Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Α                                   Σαλπέας
6-7              μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                               Σχολή Δοκίμων
8-9              μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                 Σχολή Δοκίμων
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5
9-10.30   π.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Α, ΚΟΡ. Α, PRE A               Σαλπέας
9-11        π.μ.       ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                     Σαλπέας  ( Τουρνουά )
10-11.30   π.μ.      BABY VOLLEY                                  Σαλπέας
1-2.30       μ.μ.     ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                      Γυμνάσιο
2.30-4       μ.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                              Γυμνάσιο
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5
9-10.15   π.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                               Σαλπέας
9-10.15    π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                          Γυμνάσιο
10.15-11.30 π.μ.  ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                        Γυμνάσιο
11.30-1       μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡ.  Δ-Ε                                       Γυμνάσιο
11.30-12.30  μ.μ.  BABY VOLLEY                                   Σαλπέας
1-2.15         π.μ.   ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                       Σαλπέας
2.15-3.30    μ.μ.   ΘΑΛΕΙΑ                                                 Σαλπέας