Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Το σημερινό πρόγραμμα προπονήσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10.5                         
2.30-4         μ.μ.                         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Γυμνάσιο
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                                  Σχολή Δοκίμων
8-9             μ.μ.                        ΚΟΡ.  Α-PRE A                                   Σχολή Δοκίμων