Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Το πρόγραμμα από την Τετάρτη έως και το Σάββατο

ΤΕΤΑΡΤΗ
4-5.15           μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Γυμνάσιο
5.15-6.15      μ.μ.             ΘΑΛΕΙΑ                                Γυμνάσιο
6.15-7.15      μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ A             Γυμνάσιο
7.15-8.30      μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ              Γυμνάσιο
8-9                μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A          Σχολή Δοκίμων
ΠΕΜΠΤΗ   
4-5.30           μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β             Γυμνάσιο
6.45-8           μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α             Σχολή Δοκίμων
8-9                μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A         Σχολή Δοκίμων                                            
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        
2.30-4           μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Β-Γ                        Σαλπέας
6-7                μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡ.     Δ-Ε                     Σχολή Δοκίμων
8-9                μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A            Σχολή Δοκίμων
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30         π.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ               Σαλπέας
9-10.15         π.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                       Σαλπέας  
10.15-11.30  π.μ.            ΘΑΛΕΙΑ                                   Σαλπέας
10-11.30       π.μ.             BABY VOLLEY                       Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.  ΠΑΓΚΟΡ. Α-Β-ΚΟΡ. Α-PRE A       Σαλπέας
4-5.15           μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ           Σαλπέας
5.15-6.30      μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                              Σαλπέας