Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Οι προπονήσεις έως και την Τρίτη, καθώς θα επαναδιαμορφωθεί το πρόγραμμα λόγω εκλογών, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των γηπέδων

ΔΕΥΤΕΡΑ  20.5
2.30-4           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                                  Σαλπέας
6 -7               μ.μ.                      PRE  A-KOΡΑΣΙΔΕΣ Α                 Σχολή Δοκίμων    
7-8.30           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                         Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ        21.5
6.45-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Γ                                       Σχολή Δοκίμων
7.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Ε-Κλειώ                     Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           Σαλπέας