Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου ( συγγνώμη για την καθυστέρηση )

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15    π.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ          Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                     Σαλπέας
10-11       π.μ.             BABY VOLLEY        Σαλπέας
11.30-1    μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                Σαλπέας
1-2.30      μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ                  Γυμνάσιο
2.30-4      μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β             Γυμνάσιο
4.15-5.30  μ.μ.             ΓΥΝΑΙΚΕΣ               Σαλπέας


ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15    π.μ.              ΠΑΓΚΟΡ. Γ                Σαλπέας
9-10.15    π.μ.              ΚΟΡΑΣ. Γ                   Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.         ΚΟΡΑΣ. Δ                   Γυμνάσιο
11.30-12.30   μ.μ.        BABY  VOLLEY        Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε              Γυμνάσιο
1-2.15            μ.μ.        ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ            Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                      Σαλπέας
4-5.30            μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε           Γυμνάσιο