Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020

Οι προπονήσεις της Πέμπτης 2 Iανουαρίου 2020

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020, οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

5.30-7       μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                  Σαλπέας
6-7            μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ               Σχολή  Δοκίμων
7-8            μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                   Σχολή   Δοκίμων
8-9            μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε              Σχολή   Δοκίμων

Την Κυριακή, οι Παγκορασίδες Β ( ουσιαστικά, είναι οι Κορασίδες Δ ), οι Παγκορασίδες Γ και οι Παγκορασίδες Δ θα πάνε για φιλικά παιχνίδια στο Περιστέρι.
Οι ώρες όπου θα αγωνισθούν τα παιδιά :
2.30-4.30      μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Β
4.30-6.30      μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ