Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Τα δικαιολογητικά για νέα δελτία Παγκορασίδων, που απαιτούνται ΑΜΕΣΑ

Προκειμένου να εκδοθούν δελτία και να παίξουν νέες αθλήτριες στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων, επαναλαμβάνουμε ότι χρειάζεται να προσκομισθούν ΑΜΕΣΑ τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας για γεννημένες πριν τον Ιανουάριο του 2008. Δεν γίνεται αποδεκτό κανένα άλλο χαρτί για παιδιά μεγαλύτερα  των 12 ετών. Αλλιώς για όσες έχουν γεννηθεί μετά τον Ιανουάριο του 2008 πιστοποιητικό γέννησης (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης).
2.Αίτηση συμπληρωμένη και με τον Αριθμό ταυτότητας κηδεμόνα. Η αίτηση δίνεται από τους εφόρους. Αν η ταυτότητα δεν είναι πολιτική αλλά από κάποια άλλη αρχή θα πρέπει να αναγράφονται και τα αρχικά της αρχής που την εξέδωσε (π.χ. ΕΛΑΣ, ΓΕΣ κλπ.). Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στα Ελληνικά (ακόμη και για αλλοδαπούς).
3.Έγχρωμη φωτογραφία καθαρή και χωρίς σφραγίδες ή συρραπτικά επάνω.
4.Κάρτα Υγείας αντίστοιχα συμπληρωμένη και σφραγισμένη από ιατρό καρδιολόγο, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω.
5.Εκτός των παραπάνω για αλλοδαπούς χρειάζονται και τα : Πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά -το ξένο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης- διαβατήριο- άδεια διαμονής - Βεβαίωση σπουδών -  Δήλωση /Declaration του κηδεμόνα εφόσον είναι ανήλικη, ότι ο αθλήτρια δεν είναι εγγεγραμμένη σε άλλη χώρα.