Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

Οι προπονήσεις μας στο τετραήμερο που ακολουθεί

Οι προπονήσεις μας για το τετραήμερο που ακολουθεί :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
3.30-5          μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ
5.15-6.45     μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ-Δ-Ε                                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6-7               μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                                                          ΣΝΔ
7-8               μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                                                         ΣΝΔ             

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15         π.μ.       BABY VOLLEY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ               ΣΑΛΠΕΑΣ
10.15-11.30  π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                 ( Φιλικό )                         ΣΑΛΠΕΑΣ
11.30-1         μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε        ( Φιλικό με Λέοντες )      ΣΑΛΠΕΑΣ
1-2.30           μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2.30-4           μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ     Β                                                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6-8                μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
11.30-1         μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1-2.15           μ.μ.       BABY-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                               ΣΑΛΠΕΑΣ 
2.15-3.30      μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ        Γ             ( Φιλικό με Λέοντες )      ΣΑΛΠΕΑΣ
3.30-5.30      μ.μ.       ΚΟΡ. Α και Ε                       (  Φιλικό )                        ΣΑΛΠΕΑΣ
2.30-4.30      μ.μ.       KOΡΑΣΙΔΕΣ Δ          ( Φιλικό με Περιστέρι )             ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4.30-6.30      μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε        ( Φιλικό με Περιστέρι )            ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ         

ΔΕΥΤΕΡΑ
Αργία λόγω της ημέρας των Φώτων