Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα για την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ  2/11

5-6.15         μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡ. Β-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β         Γυμνάσιο

4.15-5.45    μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                   Σαλπέας 

5.45-7         μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                               Σαλπέας   

6-8              μ.μ.          ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                    Σαλπέας

7-8.30         μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ          Σαλπέας

10-11.30     μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                Γυμνάσιο