Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή της Ακαδημίας από σήμερα 3 Νοεμβρίου
 

Από σήμερα 3 Νοεμβρίου, αναστέλλονται οι προπονήσεις της Ακαδημίας Βόλεϊ του Πορφύρα, σε συμμόρφωση με τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Η αρχική απόφαση, αφορά διάστημα ενός μηνός, ωστόσο, εάν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση, θα έχετε την σχετική πληροφόρηση από εμάς.