Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Το πρόγραμμα προπονήσεων το Σαββατοκύριακο

 Για το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαϊου, οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής : 

ΣΑΒΒΑΤΟ

9.30-10.45 π.μ.      ΑΚΑΔΗΜΙΑ   1-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9.30-11     π.μ.       ΓΚΡΟΥΠ  1    -   ΣΑΛΠΕΑΣ

11.15-12.45 μ.μ.   ΓΚΡΟΥΠ   2-       ΣΑΛΠΕΑΣ

11-12.15    μ.μ.      ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2-   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

12.30-2      μ.μ.      ΓΚΡΟΥΠ 3-         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

9-10.15    π.μ.       ΓΚΡΟΥΠ 1-          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.30-11.45 π.μ.   ΓΚΡΟΥΠ 2-          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

12-1.15      μ.μ.     ΓΚΡΟΥΠ 3-          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15        μ.μ.     ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1-     ΣΑΛΠΕΑΣ

2.30-3.45   μ.μ.     ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2-    ΓΥΜΝΑΣΙΟ