Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας 12-13/2

 Η Ακαδημία μας θα προπονηθεί ως εξής το Σαββατοκύριακο 12-13/2 :

ΣΑΒΒΑΤΟ   12/2

9-10.30          π.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β              Γυμνάσιο

9-10.15         π.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                 Σαλπέας

10.15-11.30  π.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                           Σαλπέας

11.30-1          μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ              Σαλπέας

1-2.30           μ.μ.             ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ            Γυμνάσιο

2.30-4           μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                  Γυμνάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ    13/2

9-10.15          π.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   Γυμνάσιο

10.15-11.30   π.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ             Γυμνάσιο   

11.30-12.45  μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ               Γυμνάσιο 

1-2.15           μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Σαλπέας

2.15-3.30      μ.μ.            ΘΑΛΕΙΑ                               Σαλπέας