Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες για τα νέα δελτία

Για την έκδοση των νέων δελτίων χρειάζονται τα παρακάτω:

1.       Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Η φωτογραφία δεν θα πρέπει να έχει πάνω σημάδια από συρραπτικά ή σφραγίδες διότι δεν γίνονται αποδεκτές από την ομοσπονδία. Επίσης στο πίσω μέρος της φωτογραφίας καλό είναι να υπάρχει το ονοματεπώνυμο της αθλήτριας.

2.       Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (εμπρός και πίσω όψης) για αθλήτριες άνω των 12 ετών. Για αθλήτριες μικρότερες των 12 ετών ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης.  Σημειώνουμε ότι αντίγραφα της αίτησης έκδοσης δελτίου ταυτότητας δεν γίνονται δεκτά από την Ομοσπονδία. 3.       Αίτηση εγγραφής στην ομοσπονδία. Στην αίτηση πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία όπως αναγράφονται πάνω στην ταυτότητα ή στο πιστοποιητικό (όχι χαϊδευτικά ονόματα ή συντμήσεις).  Στην μέση του εντύπου είναι η περιοχή ‘ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ’  όπου υποχρεωτική είναι η υπογραφή ΚΑΙ απαραίτητα ο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου του Γονέα ή του κηδεμόνα.


Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα της Ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν όλα τα παραπάνω, η έκδοση δελτίου δεν προχωρά. Θα πρέπει λοιπόν, να συγκεντρώνονται όλα τα παραπάνω και συγκεντρωμένα να δίνονται στον έφορο ή τον προπονητή του σωματείου μας. Ακόμη και ένα από τα παραπάνω να λείπει, ΔΕΝ πρόκειται να προχωρήσει η έκδοση του δελτίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


Μετά από ερώτημα του Πορφύρα, η ΕΟΠΕ αντέδρασε άμεσα και ακριβώς λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, θα δίνεται η προσωρινή δυνατότητα νέων εγγραφών  έως την λήξη της περιόδου 2021-2022 με την υποβολή Πιστοποιητικών Γέννησης αντί Δελτίου Ταυτότητας για όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος  ηλικίας.΄Για όσες νέες εγγραφές υποβληθούν με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΟΠΕ το Δελτίο Ταυτότητας αμέσως μετά την έκδοση της.