Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες για έκδοση δελτίων

 Για αθλήτριες μας από το Προαγωνιστικό και τις Παγκορασίδες, που τυχόν δεν έχουν πάρει αίτηση για έκδοση δελτίου ή δεν έχουν το έντυπο προσωπικών δεδομένων, μπορούν να ανατρέξουν στο σάϊτ της Ομοσπονδίας Βόλεϊ ( www.volleyball.gr ), στο ΜΕΝΟΥ, να κάνουν κλικ στην ενότητα INFO, από όπου μπαίνουν στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Εκεί  τυπώνουν :  Δήλωση Συγκατάθεσης Αθλητή (G.D.P.R.)

και Αίτηση Νέας Εγγραφής Αθλούμενου Μέλους.

Τα συμπληρώνουν και τα προσκομίζουν στους προπονητές τους, μαζί  με μία έγχρωμη φωτογραφία ( δεκτή και σε JPG σε ανάλυση 300 Χ 400 pixels ) και πιστοποιητικό γέννησης ή αστυνομική ταυτότητα για παιδιά που δεν έχουν κλείσει τα 12 και υποχρεωτικά αστυνομική ταυτότητα για παιδιά τα οποία έκλεισαν τα 12.

Μόνο για παιδιά με ξένη υπηκοότητα, επιπρόσθετα χρειάζονται τα εξής : 

Το επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού. 

Σε περίπτωση που η αθλήτρια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού, μπορεί να υποβληθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα στοιχεία του/της αθλητή/τριας στα ελληνικά, εφόσον είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία ευδιάκριτα. 

Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF. 

Στο Ξένο Πιστοποιητικό γέννησης: Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού. 

Στην περίπτωση που η αθλήτρια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και υποβάλλατε στο προηγούμενο πεδίο ληξιαρχική πράξη γέννησης, τότε αντί του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από Αρχή του εξωτερικού, θα υποβάλλετε μόνο φωτοτυπία του διαβατηρίου του. 

Στο Διαβατήριο & Άδεια διαμονής: Υποβάλλετε οπωσδήποτε το διαβατήριο μαζί με την άδεια διαμονής του/της αθλητή/τριας. Η άδεια διαμονής υποβάλλεται μόνο εφόσον είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε.