Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο 19-20/2

 Η Ακαδημία μας θα προπονηθεί ως εξής το Σαββατοκύριακο 19-20/2 :

ΣΑΒΒΑΤΟ   19/2

8.45-10         π.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                                         Σαλπέας

9-10.15         π.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                         Σαλπέας

10.15-11.30  π.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                                                   Σαλπέας

11.30-1          μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ ( Φιλικό )  Σαλπέας

1.30-3           μ.μ.             ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                     Γυμνάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ    20/2

10.15-11.30   π.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                     Γυμνάσιο   

11.30-1          μ.μ.    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ ( Φιλικό )   Γυμνάσιο 

1-2.15           μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                           Σαλπέας

2.15-3.30      μ.μ.            ΘΑΛΕΙΑ                                                      Σαλπέας