Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Πρόταση για εργασιακή υποτροφία

Υπάρχει ένας ικανός πληθυσμός σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σχολή της Σπάρτης. Εκεί όπου προετοιμάζονται επιστήμονες για τη Διοίκηση του αθλητισμού.
Δε νομίζουμε ότι είναι άσχημη η ιδέα να αξιοποιηθούν,με μορφή εργασιακής υποτροφίας, οι καλύτεροι τεταρτοετείς σπουδαστές στην Ομοσπονδία ή σε επιλεγμένες ομάδες, αμμισθί, ώστε να βοηθήσουν στο τμήμα μάρκετινγκ αλλά και στη διοίκηση και στην οργάνωση.
Τους επιστήμονες τους θέλουμε ή όχι;