Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Προσπάθεια για μπάλλες....

Γίνεται απο την Ομοσπονδία μία προσπάθεια ώστε να αγοράσει 1.350 μπάλλες απο την Τσεχία ώστε να τις δώσει στα αναπτυξιακά τμήματα των ομάδων. Θεωρητικά, αναλογούν 5-7 μπάλλες ανά ομάδα. Η εποχή δεν είναι εύκολη, πάντως, για συμφωνίες με το εξωτερικό, εάν δε δοθούν όλα τα χρήματα τοίς μετρητοίς ή σχεδόν τοίς μετρητοίς.
Η σκέψη, ωστόσο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.