Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Ανταμοιβή για την συνέπεια

Η αθλήτρια των υποδομών του Βόλεϊ του Πορφύρα, που θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής-παρουσίας στις προπονήσεις του τμήματος της, από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και τις 30 Ιουνίου 2018, θα ανταμειφθεί με την συνέπεια της με αθλητική υποτροφία από το τμήμα μας, για την σεζόν 2018-2019, δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθεί με εγγραφή-συνδρομή για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2018 έως και τον Ιούνιο 2019.
Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ένα, επιπλέον, αθλητικό κίνητρο.
Είναι αδιάφορο εάν πρόκειται για παιδί που έχει δελτίο ή όχι, που αγωνίζεται ή όχι.
Η προσφορά μας ισχύει για όλες τις αθλήτριες μας.
Η αθλητική υποτροφία θα δοθεί με την ποσοσταία συμμετοχή στις προπονήσεις, όχι  την αριθμητική. Δηλαδή, εάν ένα τμήμα έχει 2, 3, 4 ή 5 προπονήσεις, η ανταπόκριση της αθλήτριας θα κριθεί σύμφωνα με την συμμετοχή της στον αριθμό των προπονήσεων του τμήματος της, ώστε να μην αδικηθεί καμμία.
Εάν αθλήτρια μας απουσιάζει λόγω τραυματισμού, σε προπόνηση ή αγώνα, θα νοείται ότι συμμετείχε στις προπονήσεις για το διάστημα της απουσίας της.
Ισχύει η αθλητική υποτροφία συνέπειας, από το Baby Volley έως και τις Ενήλικες Γυναίκες.
Θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες μας, με σκοπό να δυναμώσουμε και να καταστήσουμε ακόμα σαφέστερο τον χαρακτήρα που θέλουμε να έχει το Βόλεϊ του Πορφύρα.