Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Η δεύτερη ψηφοφορία

Η πλειοψηφία απάντησε σωστά στο δεύτερο ερώτημα της ψηφοφορίας μας, καθώς, πράγματι το βόλεϊ του Πορφύρα ιδρύθηκε το 1991.
Αναρτήσαμε, ήδη, το τρίτο ερώτημα που βοηθά επίσης ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα την ομάδα μας.