Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Υπενθυμίζουμε το σημερινό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4                μ.μ.                           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Δ                   Γυμνάσιο
3.30-4.45           μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                 Γυμνάσιο
4.30-5.45           μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β       Γυμνάσιο
5.45-7                μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                 Γυμνάσιο
6.45-8                μ.μ.                           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε-ΚΛΕΙΩ         Γυμνάσιο
8-9                     μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                 ΣΝΔ