Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με αλλαγή για ΘΑΛΕΙΑ και ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/2

3.30-5     μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.45-6    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.10-7.30 μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2  ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

7.40-9    μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.Δ -ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1   ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

10-11.30  μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ   4/2

8.45-10    π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15    π.μ.   ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ            ΣΑΛΠΕΑΣ

9.30-11      π.μ.          ΘΑΛΕΙΑ                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-3             μ.μ.    ΠΑΓΚΟΡ. Α- ΠΑΓΚΟΡ.-ΚΟΡ. Β    ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ( Φιλικό )

ΚΥΡΙΑΚΗ  5/2

9-10.15   π.μ.           ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

11.30-1  μ.μ.        ΚΟΡ. Δ-ΠΑΓΚΟΡ.-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ( Φιλικό )

1-2.15    μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30  μ.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

3.55-5.30  μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.25-7     μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.Δ -ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1   ΓΥΜΝΑΣΙΟ