Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Προσπάθεια για μπάλλες....

Γίνεται απο την Ομοσπονδία μία προσπάθεια ώστε να αγοράσει 1.350 μπάλλες απο την Τσεχία ώστε να τις δώσει στα αναπτυξιακά τμήματα των ομάδων. Θεωρητικά, αναλογούν 5-7 μπάλλες ανά ομάδα. Η εποχή δεν είναι εύκολη, πάντως, για συμφωνίες με το εξωτερικό, εάν δε δοθούν όλα τα χρήματα τοίς μετρητοίς ή σχεδόν τοίς μετρητοίς.
Η σκέψη, ωστόσο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.