Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Οι προπονήσεις των υποδομών μας το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο 29-30 Απριλίου, οι προπονήσεις των υποδομών μας, θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
9-10.30          π.μ.                          ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                   Σαλπέας
9-10.15          π.μ.                          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                              Σαλπέας
10-11             π.μ.                          BABY VOLLEY                                Σαλπέας
10.15-11.30   π.μ.                          ΘΑΛΕΙΑ                                           Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.                          ΠΑΓΚΟΡ. Γ-ΠΑΓΚΟΡ. Δ              Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.                         ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                           Γυμνάσιο                               2.30-4            μ.μ.                         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ                             Γυμνάσιο


ΚΥΡΙΑΚΗ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
9-10.15         π.μ.                           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ                             Γυμνάσιο  
11.30-1         μ.μ.      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ      Γυμνάσιο        
1-2.15           μ.μ.                             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                              Σαλπέας
1.30-2.30      μ.μ.                             BABY VOLLEY                               Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.                              ΘΑΛΕΙΑ                                         Σαλπέας