Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Οποια και όποιος δεν μπορεί να αγωνισθεί σα λιοντάρι, κάθεται σπίτι και κλαίει τη μοίρα του...Αρα, δεν είναι μέλος της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ του Πορφύρα. Γιατί τα λιοντάρια, ότι και να γίνει, πάντα την βρίσκουν την άκρη στη ζούγκλα...