Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Το πρόγραμμα προπονήσεων από 26 έως και 30/10

 Το πρόγραμμα της εβδομάδας 19/10 έως και 23/10  : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  26/10

5-6.15         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Γυμνάσιο

4.15-5.45    μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                    Σαλπέας 

5.45-7         μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας   

7-8.30         μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ           Σαλπέας

10-11.30     μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                Γυμνάσιο

ΤΡΙΤΗ  27/10

4-5.30         μ.μ.            KOΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας

6.30-8         μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                 Γυμνάσιο

8-9              μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                 Γυμνάσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10

5-6.30          μ.μ.        ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ   Γυμνάσιο

6.30-7.45     μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                            Γυμνάσιο

7.45-9          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ      Γυμνάσιο

9-10.30        μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                            Γυμνάσιο     

ΠΕΜΠΤΗ 29/10

4-5.30          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                              Σαλπέας

5.30-7          μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας

10-11.30      μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ       Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10

3.45-5.15     μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                Σαλπέας

5.15-6.45     μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                    Σαλπέας               

5.30-7          μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ          Γυμνάσιο 

10-11.30      μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                              Γυμνάσιο