Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Το πρόγραμμα προπονήσεων έως και την Παρασκευή

 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10

2.45-4          μ.μ.                ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                 Σαλπέας

4-5.30         μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ            Σαλπέας

5.30-7          μ.μ.              ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                        Σαλπέας

6.30-7.45     μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                             Γυμνάσιο

7.45-9          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ         Γυμνάσιο

9-10.30        μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                               Γυμνάσιο     


ΠΕΜΠΤΗ 22/10

4-5.30            μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                              Σαλπέας

5.30-7            μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας

10.15-11.30   μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                              Σαλπέας

10-11.30        μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ      Γυμνάσιο


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10

3.45-5.15     μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                Σαλπέας

5.15-6.45     μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                    Σαλπέας               

5.30-7          μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ          Γυμνάσιο 

10-11.30      μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                              Γυμνάσιο