Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας 5/10 έως και 11/10 ( με το Σαββατοκύριακο πλέον )

 Το πρόγραμμα της εβδομάδας 5/10 έως και 11/10  : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  5/10

5-6.15         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Γυμνάσιο

4.15-5.45    μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                    Σαλπέας 

5.15-6.45    μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας   

7-8.30         μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ           Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ  6/10

4-5.30         μ.μ.            KOΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας

6.45-8          μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                 Γυμνάσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10

2.45-4          μ.μ.                ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                 Σαλπέας

4-5.30         μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ            Σαλπέας

5.30-7          μ.μ.              ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                        Σαλπέας

6.45-8.15      μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                             Γυμνάσιο

7.45-9          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ         Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ 8/10

4-5.30          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                              Σαλπέας

5.15-6.30     μ.μ.            ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                 Γυμνάσιο

5.30-7          μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Σαλπέας

8.30-10        μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ        Σαλπέας

10-11.30      μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ     Ε                          Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/10

3.45-5.15     μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                Σαλπέας

5.15-6.45     μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                    Σαλπέας               

5.15-7          μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ          Γυμνάσιο 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10

8.45-10        π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                               Σαλπέας

9-10.15        π.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                 Σαλπέας

10-11           π.μ.            BABY VOLLEY                              Σαλπέας

10.15-11.30  π.μ.           ΘΑΛΕΙΑ                                            Σαλπέας

11.30-1         μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                           Σαλπέας

1-2.30           μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                           Γυμνάσιο

2.30-4          μ.μ.          ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                    Γυμνάσιο

4.30-5.45      μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                   Σαλπέας 

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/10

8.45-10        π.μ.          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                         Σαλπέας

10-11.30     π.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                       Γυμνάσιο

11-12           μ.μ.            BABY VOLLEY                              Σαλπέας

11.30-1       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                            Γυμνάσιο  

1-2.15         μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                 Σαλπέας

1-2.30          μ.μ.          ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                    Γυμνάσιο

2.15-3.30     μ.μ.           ΘΑΛΕΙΑ                                            Σαλπέας

3.30-5.30      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ                               Σαλπέας